Thuyền viên, người lao động trên tàu âm tính, mới được giao nhận hàng

Quảng Ninh có 250km bờ biển nên việc kiểm soát tàu bè ra vào gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh có 250km bờ biển nên việc kiểm soát tàu bè ra vào gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh có 250km bờ biển nên việc kiểm soát tàu bè ra vào gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top