Thuyền viên mắc kẹt vì dịch: ILO cảnh báo nguy cơ tai nạn hàng hải và kêu gọi hỗ trợ

Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cùng lên tiếng cảnh báo về những vấn đề liên quan tới tình trạng mắc kẹt của các thuyền viên, người lao động trên biển do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cùng lên tiếng cảnh báo về những vấn đề liên quan tới tình trạng mắc kẹt của các thuyền viên, người lao động trên biển do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cùng lên tiếng cảnh báo về những vấn đề liên quan tới tình trạng mắc kẹt của các thuyền viên, người lao động trên biển do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC
Lên top