Thuyền viên gặp nạn ngoài đường phân định vịnh Bắc Bộ

Ảnh DC.
Ảnh DC.