Thuyền trưởng tàu Vietship 01 tử vong sau 2 ngày vào bệnh viện

Thành viên trên tàu Vietship 01 đứng ở trên ống khói của tàu đợi cứu nạn suốt 3 ngày. Ảnh: Hưng Thơ.
Thành viên trên tàu Vietship 01 đứng ở trên ống khói của tàu đợi cứu nạn suốt 3 ngày. Ảnh: Hưng Thơ.
Thành viên trên tàu Vietship 01 đứng ở trên ống khói của tàu đợi cứu nạn suốt 3 ngày. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top