Thuyền rồng trên vịnh Hạ Long: Không có trong “quy chuẩn giao thông"

Thuyền rồng trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thuyền rồng trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thuyền rồng trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top