Thuỷ đoàn I Cục CSGT cứu sống thuyền viên, trục vớt tàu cá ở Quảng Ninh

Lực lượng Thuỷ đoàn I cùng người dân trục vớt tàu cá bị chìm sau khi cứu sống thuyền viên. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn I cùng người dân trục vớt tàu cá bị chìm sau khi cứu sống thuyền viên. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn I cùng người dân trục vớt tàu cá bị chìm sau khi cứu sống thuyền viên. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lên top