Thủy đoàn Cục CSGT đưa 50 người dân Hà Tĩnh bị ngập lụt đến nơi an toàn

Lực lượng Thuỷ đoàn I đưa người dân từ những vùng ngập lụt tới nơi an toàn. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn I đưa người dân từ những vùng ngập lụt tới nơi an toàn. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn I đưa người dân từ những vùng ngập lụt tới nơi an toàn. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lên top