Thuỷ đoàn CSGT hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão số 9

Lực lượng Thuỷ đoàn làm công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn làm công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lực lượng Thuỷ đoàn làm công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: Thuỷ đoàn I.
Lên top