Thủy điện xả lũ trôi nhà dân: Tỉnh nói xả đúng quy trình

Thủy điện Đắk Mi xả lũ giữa mùa bão khiến người dân không kịp trở tay.
Thủy điện Đắk Mi xả lũ giữa mùa bão khiến người dân không kịp trở tay.
Thủy điện Đắk Mi xả lũ giữa mùa bão khiến người dân không kịp trở tay.
Lên top