Thủy điện tích nước trái phép, nông dân khốn đốn

Mủ caosu của gia đình ông Phạm Trung Thê (ở xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) chất đống, thối dưới gốc cây. Ảnh: THANH TUẤN
Mủ caosu của gia đình ông Phạm Trung Thê (ở xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) chất đống, thối dưới gốc cây. Ảnh: THANH TUẤN
Mủ caosu của gia đình ông Phạm Trung Thê (ở xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) chất đống, thối dưới gốc cây. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top