Thuỷ điện tích nước, dân trăm bề khổ cực

Thuỷ điện tích nước khiến nhà người dân trong bờ kè ngập nặng.Ảnh: X.H
Thuỷ điện tích nước khiến nhà người dân trong bờ kè ngập nặng.Ảnh: X.H
Thuỷ điện tích nước khiến nhà người dân trong bờ kè ngập nặng.Ảnh: X.H
Lên top