Thủy điện sử dụng 1m2 đất rừng tự nhiên cũng sẽ bị loại trừ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Ảnh: VGP
Lên top