Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thuỷ điện Sơn La dừng phát điện, không xả nước về hạ du