Thuỷ điện Sơn La dừng phát điện, không xả nước về hạ du