Thủy điện Rào Trăng 3: "Công tác cứu hộ tới đây phải tuyệt đối an toàn"

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top