Thủy điện Quảng Nam bắt đầu xả lũ, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó

Lên top