Thủy điện ở miền Trung - Tây Nguyên: Lấy nghìn hécta rừng chỉ trồng lại một

Thuỷ điện thượng Kon Tum không chỉ nhấn chìm hàng trăm hécta rừng phòng hộ đầu nguồn và lòng hồ, Thuỷ điện Kon Tum tiếp tục lấy rừng xây dựng khu tái định cư (ảnh lớn).
Thuỷ điện thượng Kon Tum không chỉ nhấn chìm hàng trăm hécta rừng phòng hộ đầu nguồn và lòng hồ, Thuỷ điện Kon Tum tiếp tục lấy rừng xây dựng khu tái định cư (ảnh lớn).
Thuỷ điện thượng Kon Tum không chỉ nhấn chìm hàng trăm hécta rừng phòng hộ đầu nguồn và lòng hồ, Thuỷ điện Kon Tum tiếp tục lấy rừng xây dựng khu tái định cư (ảnh lớn).
Lên top