Thủy điện nghìn tỉ ở Quảng Nam vẫn dừng vì vướng 18 hộ dân

Thủy điện Sông Tranh 4 vẫn chưa thể đưa vào phát điện vì vướng mặt bằng trong lòng hồ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Sông Tranh 4 vẫn chưa thể đưa vào phát điện vì vướng mặt bằng trong lòng hồ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Sông Tranh 4 vẫn chưa thể đưa vào phát điện vì vướng mặt bằng trong lòng hồ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top