Thủy điện Mường Kim 2 đào hầm không phép xuyên Quốc lộ 32

Đường hầm không phép xuyên Quốc lộ 32 của thủy điện Than Uyên. Ảnh: CTV
Đường hầm không phép xuyên Quốc lộ 32 của thủy điện Than Uyên. Ảnh: CTV
Đường hầm không phép xuyên Quốc lộ 32 của thủy điện Than Uyên. Ảnh: CTV
Lên top