Thủy điện lớn nhất tỉnh Quảng Trị ngừng phát điện vì kiệt nước

Thủy điện Rào Quán khô kiệt nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Thủy điện Rào Quán khô kiệt nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Thủy điện Rào Quán khô kiệt nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top