Thủy điện liên tục tăng lưu lượng xả, người dân kéo nhau chạy lũ

Người dân xã Hòa Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên đưa vật nuôi đi chạy lũ do nước xả lũ của hồ chứa, thủy điện liên tục đổ về.
Người dân xã Hòa Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên đưa vật nuôi đi chạy lũ do nước xả lũ của hồ chứa, thủy điện liên tục đổ về.
Người dân xã Hòa Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên đưa vật nuôi đi chạy lũ do nước xả lũ của hồ chứa, thủy điện liên tục đổ về.
Lên top