Thủy điện Lào vỡ đập, cơ quan phòng, chống thiên tai Việt Nam họp khẩn

Chiều 25.7, BCĐ Trung ương về PCTT tổ chức họp khẩn về giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai trong vài ngày tới. Ảnh: Kh.V
Chiều 25.7, BCĐ Trung ương về PCTT tổ chức họp khẩn về giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai trong vài ngày tới. Ảnh: Kh.V
Chiều 25.7, BCĐ Trung ương về PCTT tổ chức họp khẩn về giải pháp ứng phó với sự cố thiên tai trong vài ngày tới. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top