Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Hình ảnh về nạn bùn, cát từ suối Đa Br"Len đổ về làm ảnh hưởng thủy điện DaM'Bri do Công ty thủy điện miền Nam ghi lại. Ảnh: H.T
Hình ảnh về nạn bùn, cát từ suối Đa Br"Len đổ về làm ảnh hưởng thủy điện DaM'Bri do Công ty thủy điện miền Nam ghi lại. Ảnh: H.T
Hình ảnh về nạn bùn, cát từ suối Đa Br"Len đổ về làm ảnh hưởng thủy điện DaM'Bri do Công ty thủy điện miền Nam ghi lại. Ảnh: H.T
Lên top