Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ: "Không thể đổ lỗi cho thiên tai"

Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng. Ảnh: Tường Minh
Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng. Ảnh: Tường Minh
Thủy điện Đắk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng. Ảnh: Tường Minh
Lên top