Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ bất ngờ trong đêm

Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Qảng Nam. Ảnh: V.Ng
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Qảng Nam. Ảnh: V.Ng
Thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ đã làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở huyện Nam Giang, Qảng Nam. Ảnh: V.Ng
Lên top