Thủy điện Đắk Mi 4 chậm hỗ trợ: Thiếu trách nhiệm với người dân

Căn nhà của ông A Lăng Dới bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 10.2020 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Căn nhà của ông A Lăng Dới bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 10.2020 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Căn nhà của ông A Lăng Dới bị thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 10.2020 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top