Thủy điện A Vương và Thủy điện Sông Bung cùng xả lũ

Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ từ chiều 14.10. Ảnh: Sông Bung
Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ từ chiều 14.10. Ảnh: Sông Bung
Thủy điện Sông Bung 4 xả lũ từ chiều 14.10. Ảnh: Sông Bung
Lên top