Thượng úy công an cưu mang người lạ bất tỉnh nhiều ngày trong bệnh viện

Y Vui Niê chưa hết xúc động khi gặp lại ân nhân chăm sóc sức khỏe cho anh trai mình. Ảnh: HL
Y Vui Niê chưa hết xúc động khi gặp lại ân nhân chăm sóc sức khỏe cho anh trai mình. Ảnh: HL
Y Vui Niê chưa hết xúc động khi gặp lại ân nhân chăm sóc sức khỏe cho anh trai mình. Ảnh: HL
Lên top