Thượng tọa Thích Nhật Từ bàn về vụ truyền bá vong báo oán ở Ba Vàng

Người dân và phật tử ngồi chờ vào phòng thỉnh vong tại chùa Ba Vàng.
Người dân và phật tử ngồi chờ vào phòng thỉnh vong tại chùa Ba Vàng.
Người dân và phật tử ngồi chờ vào phòng thỉnh vong tại chùa Ba Vàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top