Thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 6

Thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 6. Anh: Nam Hiệp
Thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 6. Anh: Nam Hiệp
Thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng Công an Quận 6. Anh: Nam Hiệp
Lên top