Thưởng nóng người phát hiện nhiều gói nghi ma túy dạt vào bờ biển

Anh Phan Văn Sáu đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuyên dương, thưởng nóng. Ảnh: BP.
Anh Phan Văn Sáu đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuyên dương, thưởng nóng. Ảnh: BP.
Anh Phan Văn Sáu đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuyên dương, thưởng nóng. Ảnh: BP.
Lên top