Thưởng nóng 50 triệu đồng cho công an quận Hải Châu

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng công an quận.
Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng công an quận.
Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng công an quận.
Lên top