Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Miễn phí xe buýt cho phóng viên tác nghiệp

Phóng viên cũng sẽ được miễn phí đi xe buýt 2 tầng tại Hà Nội. Ảnh LĐO
Phóng viên cũng sẽ được miễn phí đi xe buýt 2 tầng tại Hà Nội. Ảnh LĐO
Phóng viên cũng sẽ được miễn phí đi xe buýt 2 tầng tại Hà Nội. Ảnh LĐO
Lên top