Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thương cảm cậu học trò nghèo và chiếc “chân niềng” chắp vá

Cận cảnh cái "chân niềng" chắp vá của Hiền.
Cận cảnh cái "chân niềng" chắp vá của Hiền.