Thương binh nặng ủng hộ tiền trợ cấp cho quỹ phòng chống dịch COVID-19

Ông Trần Văn Vân cùng đơn tình nguyện đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ông Trần Văn Vân cùng đơn tình nguyện đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Ông Trần Văn Vân cùng đơn tình nguyện đóng góp quỹ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top