Thuốc lá điện tử nhan nhản trên thị trường, vẫn thiếu chế tài quản lý

Nhiều cửa hàng bày bán mặt hàng thuốc lá điện tử tại Hà Nội. Ảnh: Vương Trần
Nhiều cửa hàng bày bán mặt hàng thuốc lá điện tử tại Hà Nội. Ảnh: Vương Trần
Nhiều cửa hàng bày bán mặt hàng thuốc lá điện tử tại Hà Nội. Ảnh: Vương Trần
Lên top