Thuộc cấp nhận hối lộ, Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ bị bãi nhiệm Ủy viên UBND

Ông Lư Thành Đồng (áo trắng) sẽ được điều động giữ nhiệm vụ khác. Ảnh: Báo Người lao động.
Ông Lư Thành Đồng (áo trắng) sẽ được điều động giữ nhiệm vụ khác. Ảnh: Báo Người lao động.
Ông Lư Thành Đồng (áo trắng) sẽ được điều động giữ nhiệm vụ khác. Ảnh: Báo Người lao động.
Lên top