Thung lũng trường thọ ở xứ Mường Hòa Bình

Cụ Hà Thị Ịm, ở xóm Bách, xã Vân Sơn,  huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nay đã 103 tuổi (SN 1918). Ảnh: T.T
Cụ Hà Thị Ịm, ở xóm Bách, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nay đã 103 tuổi (SN 1918). Ảnh: T.T
Cụ Hà Thị Ịm, ở xóm Bách, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nay đã 103 tuổi (SN 1918). Ảnh: T.T
Lên top