Thanh Hóa:

Thuê xe tải rồi ngồi trên thùng để tránh chốt kiểm dịch COVID-19

Lên top