Thực phẩm bẩn - người dân đang bị “đầu độc” bởi sự vô cảm của các cơ quan quản lý?

Quy trình sản xuất mỡ bẩn tại Bình Lương.
Quy trình sản xuất mỡ bẩn tại Bình Lương.
Quy trình sản xuất mỡ bẩn tại Bình Lương.
Lên top