Thực hư việc Chủ tịch xã có đất rừng bị “xẻ thịt” ở Sóc Sơn xin nghỉ việc?

Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị "xẻ thịt". Ảnh Văn Thắng
Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị "xẻ thịt". Ảnh Văn Thắng
Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn bị "xẻ thịt". Ảnh Văn Thắng
Lên top