Thực hư thông tin "Tiếng Hàn trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3 đến 12"

Học sinh có thể lựa chọn thêm Tiếng Hàn hoặc Tiếng Đức để học bắt buộc từ lớp 3 đến 12. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Học sinh có thể lựa chọn thêm Tiếng Hàn hoặc Tiếng Đức để học bắt buộc từ lớp 3 đến 12. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Học sinh có thể lựa chọn thêm Tiếng Hàn hoặc Tiếng Đức để học bắt buộc từ lớp 3 đến 12. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top