Bóc trần “thần y” chữa bách bệnh khiến dân Thủ đô xôn xao:

Thực hư khả năng chữa bách bệnh của “thần y” họ Chử