Thực hiện thông tuyến BHYT ở Kiên Giang: Người dân đồng tình ủng hộ

Bệnh nhân được thụ hưởng nhiều quyến lợi từ chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Ảnh: PV
Bệnh nhân được thụ hưởng nhiều quyến lợi từ chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Ảnh: PV
Bệnh nhân được thụ hưởng nhiều quyến lợi từ chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh. Ảnh: PV
Lên top