Thực hiện thích ứng an toàn: Nơi nới lỏng, chỗ gian nan thủ tục "vào, ra"

Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Quy định đối với người, phương tiện đến, về tỉnh Nam Định vẫn rất chặt chẽ. Ảnh minh họa: T.D
Lên top