Thực hiện những giải pháp linh hoạt, kịp thời trong dịch COVID-19

Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”. Ảnh: BHXH
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”. Ảnh: BHXH
Cán bộ ngành BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”. Ảnh: BHXH
Lên top