Thực hiện giãn cách muộn 1 ngày, dân Đà Nẵng không được giảm tiền điện

Người dân ở Đà Nẵng không được giảm tiền điện dù đang thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 16. Ảnh: NT
Người dân ở Đà Nẵng không được giảm tiền điện dù đang thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 16. Ảnh: NT
Người dân ở Đà Nẵng không được giảm tiền điện dù đang thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chỉ thị 16. Ảnh: NT
Lên top