PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VN PHẠM LƯƠNG SƠN:

Thực hiện chính sách BHYT HSSV thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Các em học sinh Trường Trường Tiểu học An Thượng B, Hoài Đức, Hà Nội trong lễ khai giảng. Ảnh: TIẾN DŨNG
Các em học sinh Trường Trường Tiểu học An Thượng B, Hoài Đức, Hà Nội trong lễ khai giảng. Ảnh: TIẾN DŨNG