Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

Tổ bay trực thăng cơ động trong tình huống thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: PV
Tổ bay trực thăng cơ động trong tình huống thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: PV
Tổ bay trực thăng cơ động trong tình huống thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ảnh: PV
Lên top