Thúc đẩy “du học” tại chỗ bằng nâng cao chất lượng đào tạo

Du học sinh tham quan Trường Đại học VinUni (Việt Nam) để tìm hiểu cơ hội “du học” trong nước. Ảnh: Bích Hà
Du học sinh tham quan Trường Đại học VinUni (Việt Nam) để tìm hiểu cơ hội “du học” trong nước. Ảnh: Bích Hà
Du học sinh tham quan Trường Đại học VinUni (Việt Nam) để tìm hiểu cơ hội “du học” trong nước. Ảnh: Bích Hà
Lên top