Thức ăn bán trước cổng trường, có an toàn?

Trời nhá nhem tối, các bạn sinh viên trong khu ký túc xá đến giờ tan học. Đây cũng là lúc những quán hàng này “đông khách” nhất trong ngày. Ảnh: Lương Hạnh
Trời nhá nhem tối, các bạn sinh viên trong khu ký túc xá đến giờ tan học. Đây cũng là lúc những quán hàng này “đông khách” nhất trong ngày. Ảnh: Lương Hạnh
Trời nhá nhem tối, các bạn sinh viên trong khu ký túc xá đến giờ tan học. Đây cũng là lúc những quán hàng này “đông khách” nhất trong ngày. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top